Skip to Content

อเมริกันฟุตบอลมีการเล่นอย่างไร ?

อเมริกันฟุตบอลมีการเล่นอย่างไร ?

Closed
by May 10, 2019 Football Canada

อเมริกันฟุตบอล คือ กีฬาประเภททีมที่โด่งดังในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักการในการแข่งขัน คือ ในแต่ละทีมจะต้องนำลูกบอลไปยังปลายสุดสนาม หรือ End zone ของฝ่ายตรงข้าม โดยการพาบอลไปยัง End zone นั้นสามารถทำได้ด้วยการถือลูกวิ่ง และขว้างลูกไปให้เพื่อน ส่วนวิธีทำคะแนนก็ทำได้หลายวิธี เช่น

  • การถือลูกวิ่งผ่านเส้นเขตประตู
  • การขว้างลูกไปให้เพื่อนร่วมทีม
  • การเตะประตู

การแตะประตู คือ การเตะลูกโดยให้เพื่อนช่วยจับลูกตั้งกับพื้นสนาม ให้ผ่านระหว่างเสาประตู หลังจากหมดเวลาการแข่งขันทีมที่ได้คะแนนสูงกว่าเป็นฝ่ายชนะไป

เกมการแข่งขันของอเมริกันฟุตบอล

สนามและผู้เล่น

  • ตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนสนาม แสดงระยะหลาจาก End Zone ซึ่งอยู่ใกล้ โดย End Zone คือ บริเวณสีเขียวเข้มที่อยู่บริเวณปลายทั้ง 2 ข้าง
  • สนามอเมริกันฟุตบอล มีลักษณะเหมือนตะแกรงโลหะ จึงมักจะถูกเรียกว่า Gridiron
  • ขนาดของสนามแข่งขัน มีความยาว 110 เมตร กว้าง 49 เมตร เส้นตามแนวยาวของสนามเรียกว่า Sideline ส่วนเส้นขอบแนวกว้างเรียกเส้น End line ถัดจากเส้นสุดสนามทั้ง 2 คือ Goal line ระยะของเส้นประตูทั้ง 2 ข้างคือ 100 หลา 91 เมตร บริเวณจากเส้นประตูไปจนสุดสนาม ซึ่งมีระยะ 9.1 เมตร เรียก End zone
  • เส้นบอกหลา หรือ Yard line จะมีการลากตัดสนามทุก 5 หลา และจะมีตัวเลขบอกเส้นทางจากเส้นประตู ทุก 10 หลา ไปจนถึงเส้น 50 หลา โดยเป็นเส้นแบ่งกึ่งกลาง ส่วนเส้นปะ 2 เส้นกลางสนาม ซึ่งลากตีขนานไปกับขนานกับเส้นข้าง เรียกว่าเส้นปะ หรือ Hash mark เกิดจากการเริ่มเล่นทุกครั้ง โดยลูกฟุตบอลจะต้องวางในตำแหน่งเริ่มบนเส้นปะ หรือ ระหว่างเส้นนี้
  • ด้านหลังของ End Zone ของทั้ง 2 ด้าน จะมีเสาประตูที่เป็นเสา 2 เสา โดนอยู่ห่างกัน 18.5 ฟุต พร้อมเชื่อมต่อด้วยรูปแบบแนวนอน โดยมีความสูง 3 เมตร ด้วยการเตะประตูทำคะแนน จะต้องเตะให้ลูกบอลลอยละลิ่วผ่านระหว่างเสาทั้ง 2 ข้าง และ ต้องสูงกว่าคาน
  • โดยในการเล่นแต่ละครั้ง ในแต่ละฝ่ายก็จะมีผู้เล่นในสนามฝ่ายละ 11 คน ซึ่งสามารถสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นไปมาได้ ตามแต่ล่ะสถานการณ์ โดยแต่ละทีมใน NFL มีผู้เล่นในทีมล่ะ 53 คน แบ่งออกเป็นทีมรุก , ทีมรับ และ ทีมพิเศษ

การขอเวลานอก

ในแต่ละทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกครึ่งละ 3 ครั้ง สามารถทำได้โดยการส่งสัญญาณมือให้ผู้ตัดสินทราบ โดยการขอเวลานอก สามารถทำได้ทั้งโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือผู้เล่นในสนามเอง

Previous
Next